Nuôi Gà

Kiến thức khi Nuôi Gà bao gồm tiêu chuẩn về Chuồng nuôi, Chọn ga, Thức ăn phù hợp, Dụng cụ chăn nuôi, Thuốc phòng bênh và vệ sinh chuồng