Một năm chó đẻ mấy lứa? Chu kỳ sinh sản của Chó cần biết

“Một năm chó đẻ mấy lứa?” Đây là câu hỏi của hầu hết những người nuôi thú cưng. Cũng tương tự như các loài động vật khác, Chó cũng có thời gian và chu kỳ sinh đẻ nhất định trong vòng đời của nó. Nếu bạn không tìm hiểu kỹ chu kỳ sinh sản của chó mà tiến hành nhân giống những chú chó cái quá sớm khi chưa còn động đực hay thực hiện nhân giống quá muộn khi đã quá tuổi thì có thể ảnh hưởng nguy hiểm đến sức khỏe của chó, thậm chí là liên quan đến tính mạng.

Read more